DĚKUJEME CHAMPIONS CAMP A ŠTĚPÁNU ŘENČOVI ZA LASKAVÉ PROPŮJČENÍ PRINCIPŮ,

RÁDI SDÍLÍME A RESPEKTUJEME.

NAŠE FILOZOFIE A ZÁKLADNÍ PRINCIPY
LIDÉ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Naším hlavním cílem je vytvářet podmínky, ve kterých se mohou všichni účastníci, trenéři i veřejnost učit a rozvíjet.

RESPEKT A FÉROVOST

Ke starším, k vrstevníkům i k mladším. K ostatním i k sobě. K těm, kteří učí, i k těm, kteří studují. Chováme se ke

každému stejně a s pokorou.

TVRDÁ PRÁCE A KVALITA

Vždy se snažíme dělat věci nejlépe, jak umíme.

Protože když uděláme vše, co je v našich silách, nebude na konci čeho litovat.

ZÁKLADY

Jedině na pevných základech se dají stavět úspěšné systémy.

Základy basketbalu jíme k snídani, obědu i večeři.

VZDĚLÁNÍ

Je nejlepším vybavení do života a majetkem, který nám nikdo nemůže vzít.

Vytváříme prostředí, ve kterém se můžeme učit.

 

ZLEPŠOVÁNÍ A VÝVOJ

Cokoliv může být vylepšeno a my se neustále snažíme a pohyb dopředu. Stagnace je cesta k zániku.

ROZMANITOST

Zúčastnit se může kdokoliv. My všichni pocházíme z různých míst, prostředí a kultur.

Máme spoustu společného a naše rozdíly chápeme jako příležitost.

ODPOVĚDNOST

Držíme slovo.

 

OUR PHILOSOPHY AND FOUNDING PRICIPLES
PEOPLE FIRST

In everything we do, we keep people as a center of our attention and main focus of our work.

Our actions are pointed towards creating an environment that everybody can benefit from
- the participants, the employees and the public.

RESPECT AND FAIRNESS

For the elder, the peers and the youth. For others and ourselves.

For those who teach and those who are being taught.

We treat everyone fairly and with dignity.

HARD WORK AND QUALITY

We are always striving for the best.

Because if we do everything we can possibly do, there can’t be any regrets.

FUNDAMENTALS

We understand and master the basics before moving onto the advanced.

We keep them live and foster them every day.

EDUCATION AND KNOWLEDGE

It is the key to the world and an asset that can’t be taken away from anyone who has it.

We create an environment where people can learn.

IMPROVEMENT AND EVOLUTION

Everything can be improved. We are constantly trying to make ourselves and our work better.

Stagnation is a way to destruction.

DIVERSITY and BACKGROUND

Anybody can come. We are all from different places, environments and cultures.

We have a lot in common and see our differences as an opportunity.

RESPONSIBILITY

We keep our word.