Vítáme Vás na stránkách Basketbalového klubu Beroun v sekci "Přihlášky"
Těší nás Váš zájem o basketbal.

Podle věku zájemce, prosím, vyberte přihlášku do "družstev" nebo do "kroužků při ZŠ"

- u dětí jméno a příjmení rodičů (zákonného zástupce) + kontakt na rodiče (zákonného zástupce)

 
 

případně můžete kontaktovat přímo organizačního pracovníka klubu: Tomáš Peterka, tel. 736 121 169,

mail: peterka.t(@)bkberoun.cz